Apabila Software Berdoa?

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam ,
Software berdoa? Macam tak percaya pula? Entah macam mana boleh jumpa software ni tadi. Bila habis download, terus aku install. Tengok-tengok ada doa. Bagus pula orang Indonesia ni buat software ni. 


Bila aku tekan dekat plus tu, dia keluar doa ni. Bismillahirrahmaanirrahiim (Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)

Allah Tuhanku, Hamba adalah makhluk-Mu, ciptaan-Mu. Kami ada karena diciptakan-Mu, jumlah kami banyak, kami diperanakkan, memiliki ayah ibu, isteri, anak, kakek nenek serta
sahabat-sahabat kami. Kami punya rasa lapar, haus, butuh makan. minum, tidur, punya akal, nafsu, dan keinginan sebagamana adanya, kami hanya bisa meminta dan berusaha, tempat kami
di alam ruh, alam dunia, alam kubur, alam akhirat (surga atau neraka). Sedangkan Engkau adalah tuhan kami, pencipta kami, sudah ada sebelum semua makhluk, Engkau maha Esa (hanya
satu), tidak beranak juga tidak diperanakkan, tidak beristeri (tapi punya alam semesta beserta seluruh isinya), tidak lapar, tidak haus, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, punya Maha Akal
(sangat Mulia tidak dapat kami bayangkan), tidak bernafsu (tapi punya kehendak), Engkau maha pemberi dan pengabul doa dan permohonan kami, Engkau bertempat di Arsy' mengatur
semua urusan makhluk-Mu. Engkau adalah Tuhan kami. Sumber dari semua kehidupan makhluk bagaikan Sinar-nya Sinar. dan Engkau sangat mulia, kami kenal dengan "Asma'ul
Husna-Mu" dan tidak ada yang menandingi-Mu. Dengan segala maha kemuliaan-Mu Allah Tuhanku, hamba berdoa.

Maafkan dosa-dosa hambamu ini, dosa-dosa masa lampau, sekarang maupun akan datang, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang hamba ketahui maupun tidak hamba ketahui,
karena hamba adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan Engkau menyukai memaafkan dosa dan kesalahan hambamu.

Maafkan dosa-dosa orangtuaku, dosa-dosa masa lampau, sekarang maupun akan datang, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang diketahui maupun tidak diketahui, karena
orangtua hamba adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan Sayangilah kedua orangtuaku sebagaimana mereka mengasihi aku. Mudah-mudahan hamba mendapat ridho
orangtua, karena ridho orangtua hamba ridho-Mu juga Tuhanku Allah.

Maafkan dosa-dosa isteriku, anakku, saudaraku, kakek dan nenekku, sahabatku, dosa-dosa masa lampau, sekarang maupun akan datang, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang
diketahui maupun tidak diketahui, karena mereka juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kasihi dan Sayangi mereka Tuhanku Allah.

Dekatkan kami pada sinar Illahi-Mu, kasih sayang-Mu. Bimbing kami dalam jalan hidup yang baik, yang Engkau ridhoi. Jauhkan kami dari murka-Mu Tuhanku Allah. Lindungi kami dari
marabahaya, gangguan, kejahatan syaitan-jin dan manusia, kejahatan dari kesalahan kami sendiri, sihir dukun dan tukang tenung. Dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat,
kejahatan tersembunyi maupun yang terang-terangan, kejahatan masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui.

Allah Tuhanku, berikan kami kekuatan, taufik dan hidayah-Mu agar kami mampu dan senantiasa membersihkan diri kami dari perbuatan dosa yang kami lakukan serta menghindari
perbuatan dosa itu terulang lagi karena Engkau mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya dari perbuatan dosa.

Jadikan hamba termasuk golongan orang-orang yang shaleh dan Engkau ridho-i, Jadikan masa depan-ku cerah bagaikan sinar yang terang benderang. Berikan hamba rizki yang halal dan
berkecukupan serta jadikan hamba termasuk orang yang pandai bersyukur. Jadikan keluargaku termasuk orang-orang yang Engkau kasihi dan Engkau ridhoi. Jadikan Isteriku menjadi
isteri yang sholehah. Jadikan Anak-anakku menjadi anak yang sholeh, pintar dan kuat. Jadikan masa depan anak-ku cerah bagaikan sinar yang terang benderang.

Jika kami telah meninggal dunia, maafkan kami Allah tuhanku. Jauhkan kami dari siksa kubur-Mu. Jika ada, ringankan siksa-Mu dan kemudian hapuskan siksa-Mu karena kami tidak kuat
menahan siksa-kuburMu itu. Terangi kubur kami, legakan kubur kami dan harumkan kubur kami sambil menunggu datangnya hari akhir, dimana dihisab amal perbuatan kami.

Pertemukan hamba diakhirat nanti bersama-sama orang-tua hamba, keluarga hamba, anak-isteri hamba, saudara hamba, sahabat hamba dan nabi besar Muhammad Salallahu 'Alaihi
Wassalam dalam naungan ridho-Mu Tuhanku Allah. Sejukkan kami dari peluhnya Padang Ma'syar, Ringankan penghisaban dosa kami. Mudahkan kami melewati titian Shirotol
Mustaqim-Mu. Peluk dan timang hamba dalam Haribaan-Mu Tuhanku Allah karena hamba merasa sejuk dan damai. Bersama ridho-Mu Tuhanku Allah, tempatkan kami di surgamu karena Engkau maha Rahman dan Rahim. Dengan sifat maha Ghofur-Mu Tuhanku Allah, maafkan kami dan jauhi kami dari Api Neraka-Mu karena kami makhlukmu yang lemah dan tidak sanggup merasakan panasnya neraka juga pedihnya siksa neraka.

Kenapa Dunia Sembunyikan Fakta Besar Tentang Ka’bah?

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam ,
http://amekaw.com/wp-content/uploads/2012/08/kaabah.jpg Ternyata Bukan GMT Bukan Di Greenwich, Tapi Di Kaabah (Bukti Fakta Ilmiah)

Kaabah, rumah Allah sejuta umat muslim merindukan berkunjung dan menjadi tetamu – tetamu Allah sang maha pencipta. Kiblatnya (arah) umat muslim dalam melaksanakan solat, dari mana-mana negara semua ibadah solat menghadap ke kiblat ini.

Istilah Ka’bah adalah bahasa al quran dari kata “ka’bu” yg bererti “mata kaki” atau tempat kaki berputar bergerak untuk melangkah. Ayat 5/6 dalam Al-quran menjelaskan istilah itu dg “Ka’bain” yg bererti ‘dua mata kaki’ dan ayat 5/95-96 mengandungi istilah ‘ka’bah’ yang ertinya nyata “mata bumi” atau “sumbu bumi” atau kutub pusingan utara bumi.

Neil Amstrong telah membuktikan bahwa kota Mekah adalah pusat dari planet Bumi. Fakta ini telah diteliti melalui sebuah penelitian Ilmiah.

Ketika Neil Amstrong untuk pertama kalinya melakukan perjalanan ke luar angkasa dan mengambil gambar planet Bumi, dia berkata, “Planet Bumi ternyata menggantung di kawasan yang sangat gelap, siapa yang menggantungnya?.”


Para astronot telah menemukan bahawa planet Bumi itu mengeluarkan semacam radiasi, secara rasmi mereka mengumumkannya di Internet, tetapi sayang nya 21 hari kemudian website tersebut ghaib yang sepertinya ada alasan tersembunyi di sebalik penghapusan website tersebut.

http://i.imgur.com/U2ykL.jpg
Setelah melakukan kajian lebih lanjut, ternyata radiasi tersebut berpusat di kota Mekah, tepatnya berasal dari Kaabah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite (tidak berujung), hal ini dibuktikan ketika mereka mengambil foto planet Mars, radiasi tersebut masih berlanjut terus.

Para penyelidik Muslim mempercayai bahawa radiasi ini mempunyai ciri-ciri dan menghubungkan antara Kaabah di planet Bumi dengan Kaabah di alam akhirat.

Makkah Pusat Bumi
Prof. Hussain Kamel mencari suatu fakta mengejutkan bahawa Makkah adalah pusat bumi. Pada mulanya ia meneliti suatu cara untuk menentukan arah kiblat di kota-kota besar di dunia.

Untuk tujuan ini, ia menarik garis-garis di atas peta, dan sesudah itu ia mengamati dengan saksama kedudukan ketujuh benua terhadap Makkah dan jarak masing-masing. Ia memulai untuk menggambar garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan unjuran garis bujur dan garis lintang.


http://i.imgur.com/0T4tC.jpg
Setelah dua tahun dari pekerjaan yang sukar dan berat itu, ia dibantu oleh program-program komputer untuk menentukan jarak-jarak yang benar dan variasi-variasi yang berbeza, dan banyak hal lainnya. Ia kagum dengan apa yang ditemui, bahawa Makkah merupakan pusat bumi.
http://i.imgur.com/qrdGM.jpg
Ia menyedari kemungkinan menggambar suatu lingkaran dengan Makkah sebagai titik pusatnya, dan garis luar lingkaran itu adalah benua-benuanya. Dan pada masa yang sama, ia bergerak bersamaan dengan keliling luar benua-benua tersebut. (Majalah al-Arabiyyah, edisi 237, Ogos 1978).

Gambar-gambar Satelit, yang muncul kemudian pada tahun 90-an, menekankan hasil yang sama ketika kajian-kajian lebih lanjut mengarah kepada topografi lapisan-lapisan bumi dan geografi waktu daratan itu diciptakan.

Telah menjadi teori yang mapan secara ilmiah bahawa lempengan-lempengan bumi terbentuk selama usia geologi yang panjang, bergerak secara teratur di sekitar lempengan Arab. Lempengan-lempengan ini terus menerus memusat ke arah itu seolah-olah menunjuk ke Makkah.

Kajian ilmiah ini dilaksanakan untuk tujuan yang berbeza, bukan dimaksud untuk membuktikan bahwa Makkah adalah pusat dari bumi. Bagaimanapun, kajian ini diterbitkan di dalam banyak majalah sains di Barat.

Allah berfirman di dalam al-Quran al-Karim sebagai berikut:

‘Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Makkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya ..’ (Asy-Syura: 7)

Kata ‘Ummul Qura’ berarti induk bagi kota-kota lain, dan kota-kota di sekelilingnya menunjukkan Makkah adalah pusat bagi kota-kota lain, dan yang lain hanyalah berada di sekelilingnya. Lebih dari itu, kata ummu (ibu) mempunyai erti yang penting di dalam kultur Islam.

Sebagaimana seorang ibu adalah sumber dari keturunan, maka Makkah juga merupakan sumber dari semua negeri lain, sebagaimana dijelaskan pada awal kajian ini. Selain itu, kata ‘ibu’ memberi Makkah keunggulan di atas semua kota lain.

Makkah atau Greenwich
Berdasarkan pertimbangan yang saksama bahwa Makkah berada tengah-tengah bumi sebagaimana yang dikuatkan oleh kajian-kajian dan gambar-gambar geologi yang dihasilkan satelit, maka benar-benar diyakini bahawa Kota Suci Makkah, bukan Greenwich, yang seharusnya dijadikan rujukan waktu dunia. Hal ini akan mengakhiri kontroversi lama yang bermula empat dekad yang lalu.

Ada banyak perbalahan ilmiah untuk membuktikan bahawa Mekah merupakan wilayah kosong bujur sangkar yang melalui kota suci tersebut, dan ia tidak melewati Greenwich di Britain. GMT dipaksakan pada dunia ketika majoriti negeri di dunia berada di bawah jajahan Inggeris. Jika waktu Makkah yang diterapkan, maka mudah bagi setiap orang untuk mengetahui waktu solat.

Makkah adalah Pusat dari lapisan-lapisan langithttp://i.imgur.com/bt9ur.jpg
Ada beberapa ayat dan hadits nabawi yang menyiratkan fakta ini. Allah berfirman, ‘Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.’ (Ar-Rahman: 33)

Kata aqthar adalah bentuk jamak dari kata ‘qutr’ yang bererti dia, dan ia merujuk pada langit dan bumi yang mempunyai banyak diameter.

Dari ayat ini dan dari beberapa hadis dapat difahami bahawa diameter lapisan-lapisan langit itu di atas diameter bumi (tujuh lempengan bumi). Jika Mekah berada di tengah-tengah bumi, maka itu bererti bahawa Mekah juga berada di tengah-tengah lapisan-lapisan langit.

Selain itu ada hadis yang mengatakan bahawa Masjidil Haram di Makkah, tempat Ka’bah berada itu ada di tengah-tengah tujuh lapisan langit dan tujuh bumi (maksudnya tujuh lapisan yang membentuk bumi)

Source amekaw.com

Ciri suami Awesome, mengikut Ustaz Azhar Idrus...

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam
http://3.bp.blogspot.com/-f6ICrj83lRQ/UEOqEhvR6QI/AAAAAAAAF-Q/yf2J6cwSIuY/s1600/Ustaz-Azhar-Idrus-Pendakwah-Bebas.jpg1. Solat fardhu cukup 5 waktu.

2. Ada kerja gaji RM800-1500 ke atas, boleh bayar rumah sewa,
boleh beli beras, boleh isi minyak, boleh antar ke tempat keje. Nafkah zahir boleh bagi, bukan nafkah batin je tau.

3. Ada kenderaan: moto kapcai dah cantek. honda EX5 orait sangat la tu dengan 2 helmet. Basikal pun boleh, tapi penat kayuh kalau dari Bangsar ke KLIA. Sebaik-baiknya kereta, sebab nanti nak bawa isteri yang mengandung ke klinik setiap bulan.

4. Lulus ujian fardhu ‘ain sekolah rendah. Maknanya boleh mandi wajib dengan baik dan boleh ajar isteri mandi wajib dengan betul,
apatah lagi mandi-mandi yang lain.

5. Boleh baca al-Quran dan boleh mengajar al-Quran walaupun setakat “Alif Ba’ Ta’” sampai Surah “Iqra’ Bismirabbikallazi Khalaq.”

6. Jenis lurus, baik & hati baik, tak menipu. Tadelah sampai menipu kata nak pergi Mydin tapi pergi mengorat jiran taman sebelah.

7. Dia paham kamu, kamu paham dia. Paham jiwo gitu. Serasi bersama. Berbeza tapi boleh masuk.

8. Gedik joget-joget pun depan bini dan anak-anak je. Depan orang lain sopan santun gitu.

9. Jenis tak cemburu buta sangat. Cemburu macam ni ok, “Ehemm..ramainya kawan laki kat opis.. Jangan sampai lupa abang
taw..”

10. Belajar takat PMR je pun takpe, janji cara dia fikir tu matang dari yang belajar PhD.


11. Kalau dia jenis diam tak delah sampai orang kata tak bergaul dengan manusia lain. Kalau dia
banyak bercakap pun tadelah sampai dia mengata-ngata orang lain.

12. Malas juga ke masjid, tapi dia pergi gak dalam sehari tu 2 kali sekurang-kurangnya Maghrib danIsyak.

13. Walaupun tak kerap ke kuliah agama, tapi bila tengok Youtube Ustaz Azhar Idrus ngajar tu sampai terlupa nak tengok bola. Jika da kuliah di masjid muka dialah ada di antara orang-orang kampung.

14. Boleh susah senang bersama. Kalau isteri nangis, dia tolong riba isteri dan tenangkan. Kalau isteri sakit, dia tolong jaga dari malam sampai pagi.

15. Jenis senyum sokmo.

16. Tak tengok sangat awek cuns, duk tengok bini dia je walaupn bini dia tak cuns (Tak cun tak pe, boleh tutup lampu)


Source = www.facebook.com

Sebab Utama Perempuan Masuk Neraka!

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam ,
http://1.bp.blogspot.com/-0VM8_10EkaY/T5AgfncQSLI/AAAAAAAARIg/YkC7ln8AyEU/s1600/529692_390350877652058_100000314478435_1344968_1964067303_n.jpg

1. Kufur terhadap Suami dan Kebaikan-Kebaikannya.

      Rasulullah s.a.w. bersabda, "Diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata majoriti penghuninya ialah kaum perempuan yang kufur." Ada yang bertanya kepada baginda, "Adakah kaum perempuan yang dimaksudkan itu mereka kufr kepada Allah? Baginda menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikannya. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka di satu masa, kemudian suatu masa dia melihat darimu ada satu perbuatan yang tidak berkenan di hatinya, nescaya dia akan berkata, " Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu." (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Derhaka terhadap Suami.

     Selain kekufuran atau jenis pengingkaran yang dilakukan, seorang isteri juga kadang-kadang derhaka terhadap suaminya. Kederhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suami pada umumnya terbahagi kepada tiga jenis. Kederhakaan yang dimaksudkan memang kerap kita temui dalam kehidupan kaum muslimin. Jenis-jenis kederhakaan terhadap suami:

a. Derhaka dengan Ucapan

     Kadang-kadang, banyak ucapan yang dikeluarkan oleh seorang isteri menyinggung atau bahkan menyakiti hati suami. Hal seperti ini termasuk dalam sebab utama perempuan masuk neraka. Kederhakaan seperti ini dapat dilihat ketika dia bercakap kasar dan suka menunda-menunda panggilan suami. ia juga dapa dilihat ketika dia memenuhinya, tetapi dengan mimik atau raut wajah yang menunjukkan rasa tidak senang atau tidak ikhlas.

b. Derhaka dengan Perbuatan

     Bentuk kederhakaan kedua yang sering dilakukan oleh isteri ialah ketika dia tidak mahu melaya keperluan bati suaminya atau dalam pemenuhan keperluan seksual atau dia melayan, tetapi dengan muka yang masam atau menghindari suami ketika hendak disentuh dan dicium. Selain itu, berusaha menutup pintu ketika suami hendak mendatanginya. Maka, perkara yang seperti ini ialah termasuk derhaka dalam perbuatan. Maka, neraka menanti kaum perempuan yang bersikap seperti ini.

c. Derhaka dengan Ucapan dan Perbuatan

     Seorang isteri juga dapat masuk dalam kategori derhaka baik secara ucapan mahupun perbuatan. Sungguh rugi perempuan yang melakukan kederhakaan ini. Mereka lebih mengikuti jalan ke neraka dengan beberapa tiket yang sudah jelas daripada jalan menuju ke syurga. Perempuan yang masuk dalam kategori kederhakaan ini ialah mereka yang mudah tergoda dan terperangkap dalam angan-angan serta kesenangandunia yang bersifat sementara dan menipu.

3. Tabarruj

     Apa yang dimaksudkan dengan tabarruj? Tabarruj ialah suatu sikap di mana seorang perempuan menampakkan perhiasannya dan keindahan tubuhnya yang seharusnya wajib ditutup kerana dapat menimbulkan syahwat pada diri lelaki. Rasulullah s.a.w. pernah menjelaskan tentang kaum perempuan yang berpakaian, tetapi pada hakikatnya mereka telanjang. Mengapa dikatakan demikian? Ini kerana sedikit atau minimya pakaian mereka dan nipisnya bahan kain yang digunakan.
 
    Seorang perempuan dengan setiap tindak-tanduknya yang berlebihan sehingga menimbulkan pengaruh negatif, sangat membahayakan dirinya mahu pun bagi dirinya kerana dia lemah dalam menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, dan bahaya bagi orang lain ialah takut tergoda dan menjadi lupa daratan sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemerkosaan dan perbuatan jahat yang lain.


# Dipetik dari sebuah buku dari Al-Hidayah House Of Publisher SDN BHD. Sekadar untuk menjadi pengajaran kepada kita semua baik lelaki ataupun perempuan. Kita sebagai hamba-Nya memang tidak boleh lari dari melakukan kesilapan sama ada kita sedar ataupun tidak. Ini kerana kurangnya iman dalam diri kita. Kita jangan sesekali menjadikan sikap seperti diatas menjadi asam garam dalam kehidupan kita.

# Perkara-Perkara Yang Menyebabkan Perempuan Mudah Masuk Ke Neraka! Klik Sini!

Perkara-Perkara Yang Menyebabkan Perempuan Mudah Masuk Ke Neraka

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam ,1.    Melanggar perintah al-Quran dan Hadis

        Al-Quran dan hadis merupakan dua panduan terkuat dan tepat yang dimiliki oleh umat Islam. Setiap tindak-tanduk dan perbuatan harus disesuaikan dengan dua panduan tersebut, baik lelaki mahupun perempuan. Apa yang diberitakan al-Quran adalah benar.

2.    Derhaka kepada Ibu Bapa


        Berbuat baik dan hormat pada ibu bapa merupakan suatu kewajipan bagi seorang anak. Ibu bapa yang telah melahirkan, memberikan kasih sayang dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan.

3.    Tidak Sabar ketika Datang Musibah
     
      Menjadi seorang perempuan haruslah bijak menjaga emosi dan selalu sabar dalam menghadapi setiap persoalan. Orang yang tidak sabar ketika mendapat musibah, bermaksud tidak sabar dengan pemberian Allah. Setiap yang terjadi dalam hidup ini merupakan ujian serta cubaan yang Allah S.W.T. berikan kepada hamba-Nya.  

4.    Sombong ketika Mendapat Nikmat


        Sombong merupakan penyebab seseorang masuk neraka. Jagalah dri dan hati dari bersikap sombong. Allah S.W.T. membenci orang-orang yang berbuat demikian. Sikap sombong termasuk dalam salah satu sifat yang sering diperlihatkan oleh orang-orang kafir.

5.    Putus Asa dari Rahmat Allah

        Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk mengabdikan diri kepada-Nya, melainkan juga sebagai tanda kekuasaan-Nya yang tiada tandingan. Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya terjatuh dalam jurang kekufuran selagi hamba-Nya itu masih ingin mengingat dan menyebut nama-Nya. Allah pasti memberikan rahmat kepada setiap umat yang benar-benar mahu berada dalam jalan-Nya. Dengan demikian, selagi kita memilik umur yang panjang, maka janganlah berburuk sangka dan berputus asa dari rahmat Allah kerana rahmat-Nya sentiasa mengalir untuk setiap hamba-Nya.

6.    Memutuskan Tali Silaturahim

       Pahala silaturahim sangat besar, tetapi bagi orang yang enggan menjaga silaturahim baik dengan keluarga terdekat, saudara, rakan dan lainnya merupakan suatu kerugian besar. Dengan memutuskan tali silaturahim, hubungan menjadi renggang dan komunikasi hilang. Keberuntungan akan menjauh dari kehidupan orang-orang yang termasuk dalam kategori.

7.    Mendustakan para Rasul

       Bukan hanya bagi perempuan tetapi sesiapa sahaja yang mendustakan utusan Allah, maka azab neraka yang pedih sebagai balasannya.

8.    Hasad
 

        Kaum perempuan jangan sampai memiliki sifat hasad kerana ia hanya akan menimbulkan kebencian antara sesama manusia. Apa yang dimaksudkan dengan hasad ialah penyakit jiwa atau hati. Penyakit iniyang sesungguhnya menjadikan iblis membangkang segala perintah Allah S.W.T. Kemudian penyakit ini banyak diwarisi oleh kaum muslimin sekarang.


9.    Dusta
       
        Berdusta termasuk dalam perbuatan tercela. Apatah lagi mendustakan ajaran Nabi Muhammad S.A.W. yang bersumber dari Allah S.W.T. Orang-orang yang gemar melakukan suatu kedustaan termasuk juga kaum perempuan, akan ditempatkan di dalam Neraka Jahannam.
 
10.    Khianat

          Khianat bermaksud mengingkari tanggungjawab, tidak setia, atau melanggar janji yang telah dibuat. Secara luasnya, khianat bermaksud mengingkari tanggungjawab yang telah diamanahkan terhadap dirinya, baik datangnya dari orang lain mahupun Allah. Khianat juga hadir dalam diri sesiapa pun. Sebagai perempuan, menjaga kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat penting.

11.    Aniaya

          Aniaya ialah perbuatan bengis seperti penyeksaan atau penindasan. Menganiaya sama halnya dengan menyeksa, menyakit dan pelbagai bentuk perbuatan yang sewenang-wenangnya. Selain itu, bentuk penganiayaan yang lain pula adalah seperti menindas dan mengambil hak lain dengan paksaan.

12.    Kikir

          Penyakir kikir boleh menjangkiti sesiapa pun. Penyakit ini juga muncul dengan sendirinya ketika manusia telah banyak memperoleh harta yang melimpah-ruah. Harta kadang-kadang membuatkan manusia buta mata dan hati nuraninya sehingga tidak mempedulikan orang lain dan keadaan sekitarnya. Orang yang memiliki sifat kikir tidak akan memberi sedekah dalam jumlah yang banyak. Malah untuk memberi makan pada seseorang juga terasa sangat keberatan.

13.    Berasa Selamat dari Pengawasan Allah

          Jangan pernah menganggap kita terlepas dari pengawasan Allah S.W.T. Setiap gerak-geri dan setiap aktiviti yang bakal dan telah kita lakukan telah dipantau oleh-Nya. Tiada alasan untuk menjadikan keadaan sekitar kita terlepas dari pengawasan Allah S.W.T. kerana sesungguhnya Allah memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain.

14.    Takut kepada Makhluk tanpa Takut kepada Allah

          Allah memerintahkan kita agar takut kepada-Nya kerana rasa takut mampu menjadi penggerak atau permulaan dari segala kebaikan. Oleh kerana itu, barangsiapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan dapat menghentikan diri dari berbuat dosa dan maksiat. Rasa takut menjadi pelita dalam hati membezakan antara yang baik dan yang buruk. Takutlah kepada Allah dan jangan takut kepada selain-Nya.

15.    Beramal kerana Riak dan Sumaah

          Riak bermaksud memperlihatkan atau menampakkan diri kepada orang lain, agar diketahui kehebatan apa yang telah dilakukannya, baik melalui tutur kata ataupun perbuatan dengan tujuan mendapatkan perhatian, penghargaan, dan pujian dari orang, bukan ikhlas kerana Allah S.W.T.

16.    Mengejek Ayat-Ayat Allah

          Sesungguhnya menghina ayat-ayat Allah adalah termasuk suatu kekufuran dan hal tersebut sebenarnya telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Kekufuran yang dilakukan oleh mereka ialah bentuk penolakan, mendustakan, atau kesombongan, ditambah dengan penghinaan terhadap para utusan atau Rasul serta risalah mereka.

17.    Menyembunyikan Ilmu atau Kedekut Ilmu

          Manusia diberi kemampuan untuk berfikir dan belajar tentang banyak perkara. Manusia juga dianugerahkan akal fikiran yang sihat agar ia digunakan sebagaimana mestinya serta untuk mengkaji setiap fenomena yang terjadi untuk dijadikan ilmu pengetahuannya untuk berfikir dengan bijak dan memahami pelbagai jenis persoalan tidak terlepas dari ilmu pengetahuan yang dimiliki olehnya. Oleh itu, selagi kita mampu dan dipercayai oleh orang lain dengan segala apa yang kita miliki, maka ada baiknya jika apa yang kita miliki itu disalurkan untuk kepentingan orang ramai yang sama-sama memerlukan.

18.    Membunuh Nyawa yang Diharamkan oleh Allah
     
          Antara yang dimaksudkan dengan nyawa-nyawa yang diharamkan dibunuh ialah terdiri dari kanak-kanak, orang-orang mukmin, dan sebagainya. Suatu pelajaran bagi kita untuk memerhatikan tentang setiap larangan yang datangnya dari Allah S.W.T. agar kita tidak termasuk orang-orang yang suka melanggar.

19.    Memakan Harta Anak Yatim

          Pada zaman sekarang, banyak kes yang mencerminkan adanya eksploitasi terhadap harta-harta yang dimiliki oleh anak yatim. Seorang ibu tidak dibenarkan merampas hak anaknya untuk dinikmati dengan sewenang-wenangnya.      
  
20.    Memakan Riba


         Mengumpulkan harta dengan cara yang keliru ialah satu perbuatan dosa besar. Harta yang diperoleh dari cara yang tidak halal adalah haram hukumnya, termasuk di dalamnya adalah dengan cara praktik riba.# Dipetik dari sebuah buku dari Al-Hidayah House Of Publisher SDN BHD. Sekadar untuk menjadi pengajaran kepada kita semua baik lelaki ataupun perempuan. Kita sebagai hamba-Nya memang tidak boleh lari dari melakukan kesilapan sama ada kita sedar ataupun tidak. Ini kerana kurangnya iman dalam diri kita. Kita jangan sesekali menjadikan sikap seperti diatas menjadi asam garam dalam kehidupan kita.

# Sebab Utama Perempuan Masuk Neraka! Klik Sini!

Hikmah Allah S.W.T. Menciptakan Haiwan

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam ,
http://3.bp.blogspot.com/_1BIQRqBmU5Y/TTb9Lb9BqnI/AAAAAAAAA60/-KfZ0RCJvCQ/s1600/funny-picture-cat-picture-ehpien-cat.jpgDi sebalik kisah hidup umat-umat manusia terdahulu, dalam al-Quran Allah S.W.T. juga memaparkan kisah-kisah haiwan ciptaan-Nya yang tidak kurang pentingnya dalam kehidupan manusia. Di dalam al-Quran walaupun Allah S.W.T. tidak menyebut secara langsung tentang misi penciptaan haiwan di atas muka bumi ini, namun ianya mempunyai hikmah yang tersendiri. Di antara Hikmah Allah S.W.T. menciptakan haiwan ialah:a)   Sebagai satu syarat bagi manusia menyempurnakan ibadat kepada Allah S.W.T.

http://feryco.com/wp-content/uploads/2010/11/supaya-binatang-korban-ni.jpgb)   Sebagai pelengkap dalam menyempurnakan ibadat korban dan akidah.

c)   Sebagai sumber makanan manusia.
d)   Sebagai kenderaan untuk pelbagai tujuan dan juga berjihad di jalan Allah.

e)   Sebagai lambang mukjizat para Nabi dan Rasull.

f)   Sebagai sumber rezeki.

g)  Lambang sebagai melahirkan kasih sayang.

h)   Haiwan sebagai kenderaan yang indah dipandang.

i)   Untuk menghangatkan badan.

j)   Kulit haiwan boleh dijadikan khemah/tempat tinggal.

k)  Tenaga haiwan sebagai alat pengangkutan.

l)   Sebagai penawar segala jenis penyakit.

Nama dan Tingkatan Neraka

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam
Bukan hanya syurga yang memiliki tingkatan, tetapi neraka juga demikian. Neraka terdiri dari tujuh pintu. Keterangan itu telah disebutkan dalam banyak hadis yang dapat menambah pengetahuan kita. Jika neraka terdiri dari tujuh pintu, secara automatik ia terbahagi pada tujuh tingkat. Tiap-tiap tingkat dari neraka itu mempunyai satu pintu. Berikut nama-nama neraka menurut penjelasan al-Quran dan hadis.

Gambar Hiasan
1 Neraka Jahannam

    Jahannam ialah tingkat neraka yang posisinya berada paling atas. Nama ini juga digunakan untuk seluruh nama api neraka, bermula dari tingkatan yang paling atas hingga yang paling rendah. Di dalam al-Quran, dijelaskan mengenai calon penghuni Neraka Jahannam itu ialah seperti berikut:

a.Orang-orang derhaka, iaitu orang-orang yang senang melakukan dosa dan   kejahatan.

b.Para pengikut syaitan.

c.Orang yang mengikut hawa nafsunya.

d.Orang-orang yang mengumpulkan emas dan malas megeluarkan sedekah dan     zakat.

e.Orang-orang yang membangkang ajaran para rasul.

f.Orang-orang munafik.

g.Orang-orang yang tidak beriman kepada semua rukun iman (Kafir).

h.Orang-orang yang ingkar dari mensyukuri kurnia nikmat Allah S.W.T.

    Di Neraka Jahannam, terdapat Gunung Api Shu'uda yang Allah perintahkan orang kafir (Al-Walid bin Mughirah) untuk mendakinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terkandung dalam surah al-Mudaththir.
   
    Menurut riwayat Imam Ahmad, setiap kali orang kafir itu meletakkan tangan di atas gunung tersebut, maka tangannya akan terus hancur-lebur. Ketika diangkat, ia akan kembali ke bentuk asalnya. Dia akan menghabiskan masa selama 70 tahun untuk mendakinya dan menuruninya selama 70 tahun juga.
   
    Di Neraka Jahannam juga terdapat lembah yang dialiri nanah bercampur darah dari para penghuni neraka. Lembah tersebur dikenali dengan nama Al-Ghayy. Lembah ini disediakan oleh Allah kepada mereka yang meremehkan solat dan mengikut syahwat.
   
    Terdapat pula lembah yang berisi ular dan kalajengking. Azab di dalamnya berlipat kali ganda. Lembah ini diperuntukkan bagi mereka yang berbuat syirik, berzina, dan membunuh nyawa tanpa hak. Lembah ini disebut Atsam sebagaimana difirmankan dalam surah al-Furqan ayat 68.
   
    Juga terdapat Lembah Mauqiba yang berisi nanah di dalam Neraka Jahannam. Allah menyediakannya untuk para penyembah berhala. Hal ini terdapat dalam al-Quran surah al-Kahfi ayat 51-52.
   
    Ada juga sebuah rumah bernama Al-Falaq. Ibnu Rajab menyatakan jika pintunya dibuka, maka seluruh penduduk neraka akan menjerit kerana tidak mampu menahan panasnya.
   
    Di Jahannam juga terdapat Penjara Bulas di mana orang-orang yang menyombangkan diri akan digiring seperti semut-semut kecil berbentuk manusia. Mereka diselimuti dengan kobaran api dan terbenam dalam peluh dan nanah yang bercampur darah penduduk neraka (HR Ahmad).

    Di dalam Jahannam juga terdapat gari-gari. Ada tida gari di dalamnya.

a. Al-aghlal iaitu gari dari besi membara yang dipasang di leher    penduduk neraka. Hal ini sesuai dengan isi al-Quran dalam surah Saba'    ayat 33.

b. Al-ashfad iaitu tali api yang sangat kuat sehingga membuatkan    seseorang itu tidak berdaya. Keterangan lebih jelas dapat kita temui    dalam surah Ibrahim ayat 49.

c. As-salasil iaitu rantai besi yang panjangnya 70 hasta. Sementara    untuk kategori yang ketiga ini dapat kita temui dalam surah al-Haqqah    ayat 32.

    Antara cemeti yang terdapat di dalam Jahannam ialah cemeti-cemeti yang terdiri dari besi.


Neraka Luza

    Tingkat kedua ialah Neraka Luza. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mendustakan agama dan berpaling dari ajaran Allah dan Rasul-Nya.
   
    Antara para penghuni neraka yang berada di tingkat kedua ini ialah orang-orang yang juga termasuk dalam kategori pertama. Neraka ini dihuni oleh orang-orang yang senang mengumpulkan harta benda dan menyimpannya, sementara harta tersebut dibiarkan dan tidak dibelanjakan di jalan Allah S.W.T.


Neraka Huthamah
   
    Bagi orang yang lalai dalam mengerjakan perintah atau sengaja meninggalkannya, maka neraka inilah tempatnya. Kelalaian mereka disebabkan oleh pengaruh harta dan kekayaan dunia. Mereka menjadi enggan dan tidak memperhatikan akan hal itu dan menganggap perintah Allah S.W.T. tidak penting. Boleh dikatakan mereka lalai kerana dibutakan oleh kenikmatan duniawi dan harta yang melimpah-ruah.

    Dengan demikian, orang dalam kategori ini akan mendapat balasan yang setimpal. Bahkan harta yang mereka miliki adalah termasuk harta yang membuatnya derhaka. Harta yang seperti itu ialah harta tidak berkah dan justeru merugikan pemiliknya baik di dunia mahupun di akhirat.

    Para penghuni neraka ini sudah jelas. Bahkan, di dalam al-Quran telah dijelaskan secara terperinci dan tegas bahawa orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka ini adalah seperti berikut:

a. Orang-orang yang selalu mencaci dan mengumpat orang lain.

b. Orang-orang yang mengumpul harta benda dan menjadikan dirinya bersifat bakhil atau kikir.


Neraka Sa'ir

    Neraka tingkat keempat ialah neraka orang-orang yang makan harta anak yatim. Dalam satu keterangan disebutkan bahawa penghuni neraka ini menjadi pekak, buta, dan kulit mereka tebal seperti Bukit Uhud.

    Selain yang telah disebutkan di atas, calon penghuni neraka yang keempat ini ialah berdasarkan keterangan dalam al-Quran dan hadis iaitu seperti berikut:

a. Orang yang mengingkari setiap yang datang atau diturunkan oleh Allah.

b. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

c. Orang yang terpedaya dengan kehidupan duniawi dan terlena dengan       godaan syaitan.


Neraka Saqar

    Bagaimana dengan Neraka Saqar? Neraka ini dihuni oleh orang-orang yang meninggalkan solat. Selain itu, orang-orang enggan memberi makan kepada fakir miskin, orang-orang yang percaya pada yang bersifat tahyul, dan orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat.

    Antara penghuni neraka yang kelima ini, selain yang disebutkan di atas adalah seperti berikut:

a. Orang-orang yang ingkar dalam urusannya kepada Allah S.W.T.

b. Orang-orang yang senang dalam membicarakan perkara-perkara yang batil.


6   Neraka Jahim

    Neraka yang keenam ialah Neraka Jahim. Biasanya neraka ini dihuni oleh orang-orang yang senang melanggar atau lazimnya pelaku dosa.Di dalam al-Quran dan hadis, dijelaskan orang-orang yang bakal menghuni Neraka Jahim adalah seperti berikut:

a. Orang-orang Islam yang berdosa.

b. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah.

c. Orang-orang yang bersenang-senang dengan apa yang didapatkannya    sementara dirinya tidak mahu membelanjakan hartanya di jalan Allah.

d. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah.

e. Orang-orang yang derhaka terhadap Allah.

f. Orang-orang yang berusaha mengejek atau menentang ayat-ayat Allah,       dengan menentang para Nabi atau utusan-Nya.


Neraka Hawiyah

    Neraka ini terletak di bawah sekali atau yang sering disebut sebagai kerak neraka. Inilah neraka tingkat ketujuh. Neraka ini dijadikan tempat bagi orang-orang yang paling besar dosanya, termasuk juga di dalamnya orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik sangat tinggi kekafirannya.


http://1.bp.blogspot.com/-VXtDQxB2FAM/TdoIFAN0U9I/AAAAAAAABKs/VyYEwH014zQ/s400/2.jpg
Gambar Hiasan


Source Al-Hidayah House Of Publisher SDN BHD    

BF Dan GF VS Suami Dan Isteri

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam ,
Kisah BF Dan GF........

Bf - sayang..
Gf - eh ape ni.?jangan panggil aku sayang lah
Bf - kenape niey?...
Gf - perkenalkan,my boyfriend 'Adam'
Bf - tapi aku ni sape bagi kau.?
... dia kan kawan baik membe kau 'Aida'
Gf - dia jage aku dgn baik,ape aku nak semua dapat,
Tapi kau satu pun xdapat
Bf - habis hujan-2 kau suruh aku dtg rumah kau,
aku sanggup pergy,aku DEMAM,kau suruh aku pergi
belikan makanan,aku sanggup pergi,walaupun aku rasa
mcm nak MATI,time duit aku untuk makan seminggu,
kau mintak aku belikan baju,aku belikan sebab aku nak
jadi yang terbaik untuk kau,aku sanggup tahan lapar.
Gf - sape suruh kau buat mcm tu..Aku tak sayang kau,
skarang hati aku untuk 'Adam'
Bf - okey sayang..! Itu yang terbaik untuk kau.,
Aku takkan benci kau,sebab dalam hati aku cuma untuk kau..Mungkin bila kau dah menyesal masa tu aku
tak akan ada di dunia ni lagi..Mungkin aku dah pergi jauh..
Aku dah cuba jadi yang terbaik untuk kau,aku balik dulu,
bye Salam
Gf - Komsalam

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 minggu kemudian
CALLING.........
Nombor yang anda dail tidak dapat dihubungi..
Pergi rumah Bf tak ada
Tanya orang sebelah tak tau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kawan Bf - weyh kau tak tahu ke dah seminggu lebih
dia pergy..Dia meninggal seminggu lepas putus dgn kau.
Dia meninggal time pegy beli cincin yang kau nak 2..
Dia sakit APENDIKS,,sakitnya dah teruk dan tak dapat
bertahan lagi

Gf - terkedu dan menangis penyesalan
Kawan Bf - ni cincin untuk kau dan sepucuk surat

SURAT
AWAK AMBIKLAH CINCIN PEMBERIAN
SAYA YANG TAK SEBERAPA NIEY,
AWAK DAH LAMA NAKKAN,
MAAF SAYA BARU BAGI SEKARANG,
SEBAB SAYA TAK BERKEMAMPUAN,
SAYA HARAP AWAK BAHAGIA,
SAYA TAK BENCI AWAK...
SAYANG AWAK :-)

Gf - awak maafkan sayaKisah Suami Dan Isteri

Sepasang Suami Isteri "Sweet Couple" sedang berjalan sambil berpegangan tangan.. Tiba2 si Isteri bertanyakan soalan pada suaminya...

ISTERI: Abg, bila kita jalan mcm nie, semua org memerhatikan kita kan? Msti mereka pelik kenapa lelaki sehensem abg memilih saya yang serba kekurangan ni sebagai isteri abg...

SUAMI: Kenapa sayang cakap mcm tu?? Sayang kan isteri abg, biar lah apa org nak cakap pun... (senyum)

ISTERI: Sayang tahu tu, tapi sayangkan tak secantik perempuan2 lain, badan gemok, kulit gelap, pendek,. Rasa mcm tak layak jadi isteri abg... (Dgn nada yang sayu)..

SUAMI: (sambil mengenggam erat tgn isterinya) Sayang, nie lah yg dikatakan JODOH... ALLAH dah tentukan sayang jadi milik abg, abg REDHA... Dan untuk pengetahuan sayang, abg pilih sayang sebagai isteri abg bukan kerana paras rupa, bukan kerana harta tapi kerana agama yg ada pada sayang..kali pertama abg tgk sayang, abg yakin sayang boleh jadi isteri yg terbaik untuk abg tempuhi dunia nie... dan bila abg pandang muka sayang masa tu, nmpak wajah keibuan pada sayang....

ISTERI: Tapi abg........

SUAMI: (menutup mulut isterinya) Tak de tapi-tapi, Sayang adalah AMANAH dari ALLAH,. Apa pun yg org nak cakap abg tak kisah, apa yg abg tahu, abg BAHAGIA ada sayang disisi, sbb sejak kita nikah abg dah ada teman untuk menghafal al-quran, abg dah ada teman untuk mengaji dan abg dah ada teman untuk Tahajjud di sepertiga malam... sayang ingat senang ke abg nak cari isteri mcm sayang????
susah tau...

ISTERI: memandang suaminya dengan air mata berlinangan dipipi..

SUAMI: Alolololo... isteri abg nngis ye??? (smbil kesat air mata isterinya).. Abg tahu abg hensem (cewahhhh, hehehe) , dan abg tahu abg boleh dapat perempuan2 yang cantik, tapi abg tak nak ikut NAFSU, lumrah lelaki inginkan teman hidupnya secantik bidadari, tapi abg tak kejar semua tu, semua tu hanya didunia.. abg nak kejar JANNAH bersama2 isteri abg yang comey nie... abg tahu isteri abg nie mampu jadi bidadari abg yg paling cantik untuk abg dan anak2 nnti... InsyaALLAH di syurga nnti juga... kan sayang kan???

ISTERI: InsyaALLAH abg, trima kasih (nangis)

SUAMI: Dah la tu syang, jgn nngis dah tau.. ABANG SAYANG ISTERI ABG.... (^^ ,)

# Yang Mana Kisah Paling "Sweet" Bagi Korang. Kisah 1 atau 2? Copy And Paste Dari Status Facebook.

Hati Buta Sebab 10 Perkara?

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam ,
Ketauhui 10 perkara mengapa hati kita ini buta? Semoga dijadikan iktibar.

1.   Kamu mengenal Allah SWT, tetapi kamu TIDAK TUNAIKAN HAK-NYA.
2.   Kamu mencintai Rasulullah SAW tetapi kamu MENOLAK SUNNAHNYA.
3.   Kamu membaca Al-Quran, tetapi kamu TIDAK BERAMAL DENGANNYA.
4.   Kamu makan nikmat Allah SWT, tetapi kamu TIDAK MENSYUKURI-NYA.
5.   Kamu berkata SYAITAN itu musuh kamu tetapi TIDAK MENENTANGNYA.
6.   Kamu berkata bahawa SYURGA itu benar, tetapi kamu TIDAK BERAMAL UNTUKNYA.
7.   Kamu berkata bahawa NERAKA itu benar, TETAPI TIDAK LARI DARIPADANYA.
8.   Kamu berkata MATI itu benar tetapi kamu TIDAK BERSEDIA UNTUKNYA.
9.   Kamu bangun dari tidur dan menceritakan keaiban manusia tetapi LUPA KEAIBAN SENDIRI.
10. Kamu kebumikan mayat tetapi kamu TIDAK MENGAMBIL IKTIBAR DARINYA.

Apabila Lelaki Menjadi Dayus?

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam ,
ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمترجلة، والديوث. رواه أحمد والنسائي

Ertinya : Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat (bermakna tiada bantuan dari dikenakan azab) mereka di hari kiamat : Si penderhaka kepada ibu bapa, si perempuan yang menyerupai lelaki dan si lelaki DAYUS" ( Riwayat Ahmad & An-Nasaie: Albani mengesahkannya Sohih  : Ghayatul Maram, no 278 ) 

Dayus telah disebutkan dalam beberapa riwayat athar dan hadith yang lain iaitu :-

Sabda Nabi : -

وعن عمار بن ياسر عن رسول الله قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا الديوث والرجلة من النساء والمدمن الخمر قالوا يا رسول الله أما المدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث قال الذي لا يبالي من دخل على أهله

Ertinya : Dari Ammar bin Yasir berkata, ia mendengar dari Rasulullah SAW berkata : " Tiga yang tidak memasuki syurga sampai bila-bila iaiatu Si DAYUS, si wanita yang menyerupai lelaki dan orang yang ketagih arak" lalu sahabat berkata : Wahai Rasulullah, kami telah faham erti orang yang ketagih arak, tetapi apakah itu DAYUS? , berkata nabi : "IAITU ORANG YANG TIDAK MEMPERDULIKAN SIAPA YANG MASUK BERTEMU DENGAN AHLINYA (ISTERI DAN ANAK-ANAKNYA) - ( Riwayat At-Tabrani ; Majma az-Zawaid, 4/327 dan rawinya adalah thiqat)

Source

 Secara mudahnya cuba kita lihat betapa ramainya lelaki akan menjadi DAYUS apabila :


1)  Membiarkan kecantikan aurat, bentuk tubuh isterinya dinikmati oleh lelaki lain sepanjang waktu pejabat (jika bekerja) atau di luar rumah.

2)   Membiarkan isterinya balik lewat dari kerja yang tidak diketahui bersama dengan lelaki apa dan siapa, serta apa yang dibuatnya di pejabat dan siapa yang menghantar.

3)   Membiarkan aurat isterinya dan anak perempuannya dewasanya terlihat (terselak kain) semasa menaiki motor atau apa jua kenderaan sepanjang yang menyebabkan aurat terlihat.

4)   Membiarkan anak perempuannya ber'dating' dengan tunangnya atau teman lelaki bukan mahramnya.

5)   Membiarkan anak perempuan berdua-duaan dengan pasangannya di rumah kononnya ibu bapa 'sporting' yang memahami.

6)   Menyuruh, mengarahkan dan berbangga dengan anak perempuan dan isteri memakai pakaian yang seksi di luar rumah.

7)   Membiarkan anak perempuannya memasuki akademi fantasia, mentor, gang starz dan lain-lain yang sepertinya sehingga mempamerkan kecantikan kepada jutaan manusia bukan mahram.

8)   Membiarkan isterinya atau anaknya menjadi pelakon dan berpelukan dengan lelaki lain, kononnya atas dasar seni dan lakonan semata-mata. Adakah semasa berlakon nafsu seorang lelaki di hilangkan?. Tidak sekali-sekali.

9)   Membiarkan isteri kerja dan keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna.

10) Membiarkan isteri disentuh anggota tubuhnya oleh lelaki lain tanpa sebab yang diiktoraf oleh Islam seperti menyelematkannya dari lemas dan yang sepertinya.

11) Membiarkan isterinya bersalin dengan dibidani oleh doktor lelaki tanpa terdesak dan keperluan yang tiada pilihan.

12) Membawa isteri dan anak perempuan untuk dirawati oleh doktor lelaki sedangkan wujudnya klinik dan hospital yang mempunyai doktor wanita. 

13) Membiarkan isteri pergi kerja menumpang dengan teman lelaki sepejabat tanpa sebarang cemburu.

14) Membiarkan isteri kerap berdua-duan dengan pemandu kereta lelaki tanpa sebarang pemerhatian.


Source zaharuddin.net dan budakcommot.blogspot.com

#Kalau seseorang lelaki itu sudah menasihati si isteri dan anaknya menutup aurat, tetapi diendahkan oleh mereka. Adakah lelaki itu dikatakan dayus juga? Mohon dibalas.

HIKMAH DI SEBALIK SAMBUTAN MAULIDUR RASUL

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalamMaulidur Rasul berasal dari perkataan Arab (kelahiran Rasul) di mana ia merupakan hari bersejarah keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. Hari ini jatuh pada hari ke-12 bulan Rabiul Awal sempena kelahiran Nabi yang jatuh pada pada Isnin (Dari hadith riwayat Muslim) bertarikh 12 Rabiul Awal Tahun Gajah bersamaan dengan 23 April 571 Masehi. Baginda adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wataala (S.W.T). Tapak kelahiran baginda pula kini mempunyai satu bangunan kecil yang dikenali sebagai Maulidur Rasul atau Maulid Harta.


Kini sambutan Maulidur Rasul telah memasuki tahun 1434 Hijrah pada 24 Januari 2013 Masehi. Lazimnya pada setiap tahun umat Islam di seluruh dunia akan mengadakan majlis memperingati keputeraan Nabi Muhammad S.A.W dengan mengadakan beberapa acara seperti perarakan, ceramah dan sebagainya. Banyak kelebihan dan keistimewaan yang akan dikurniakan oleh Allah S.W.T kepada mereka yang dapat mengadakan atau menghadiri majlis Maulidur Rasul.

Kita dapat lihat betapa besarnya kelebihan orang yang memuliakan majlis keputeraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam (S.A.W), kerana bila berniat sahaja hendak mengadakan Maulud Nabi, sudah pun dikira mendapat pahala dan dimuliakan. Sememangnya bernazar untuk melakukan sesuatu yang baik merupakan doa dan dikira amal soleh.

Tokoh Agung Sepanjang Zaman

Rasul dan kekasih pilihan Allah S.W.T

Apabila ditanya siapakah yang disifatkan sebagai tokoh agung yang berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia, rata-rata akan memberi jawapan yang bersifat pelbagai berdasarkan kriteria-kriteria yang telah mereka susun dan merasakan sesuai untuk dipenuhi oleh calon yang dinobatkan dengan gelaran sedemikian. Sesetengah bagi kita memilih golongan pemimpin politik atau ketua negara, atau mungkin seorang saintis dan mungkin juga sasterawan malah artis sebagai tokoh yang layak diberikan gelaran sedemikian.


Bagi seorang Muslim, tidak dapat kita tolak kenyataan bahawa tiada tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan manusia dulu, kini dan masa hadapan melainkan seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang Rasul dan kekasih pilihan Allah S.W.T. Atas dasar cinta yang mendalam oleh kaum Muslimin, hikmah dan rahsia kelahiran baginda di bumi Mekah terus digali dan diselidiki bukan kerana rasa sangsi atas keperibadian agung ini tetapi atas rasa ingin mendekatkan diri kepada kebenaran.


Makam Nabi Muhammad S.A.W
di dalam Masjid an-Nabawi, Madinah
Hakikatnya, jawapan sebenar terpilihnya Rasullullah sebagai pembimbing umat manusia adalah rahsia milik Allah (Surah Hud : Ayat 123). Para ulama dan pengkaji fiqh sirah telah mengkaji hikmah di sebalik kelahiran Rasulullah yang menjadi kejutan kepada golongan Yahudi yang selama ini menganggap kehadiran para Nabi hanya di kalangan kaum mereka sahaja. Mekah mempunyai keunikannya tersendiri. Meskipun didiami oleh kelompok-kelompok bangsa Arab yang hidup secara kabilah dan mengamalkan konsep assabiyah, namun di sebalik kehidupan gelap Jahiliyah, masih ada nilai-nilai murni yang terus dipegang erat sebagai tradisi kehidupan.

Hikmah Maulidur Rasul

Banyak kelebihan dan keistimewaan yang akan dikurniakan oleh Allah S.W.T kepada mereka yang mengadakan atau menghadiri majlis Maulidur Rasul

Terdapat segelintir umat Islam yang keliru apabila kita bertanyakan apakah kaitannya Maulidur Rasul dengan ajaran Islam. Ada yang memberikan pandangan sinis yang menggambarkan seolah-olah ialah satu perayaan keagamaan dan perarakan di kawasan sekitar masjid atau di stadium. Malah yang lebih menyedihkan, ada yang berpendapat ianya sekadar hari untuk mendengar syarahan agama atau majlis perjumpaan sesama umat Islam. Namun begitu, ada juga di kalangan cerdik pandai Islam berfahaman WAHABI bertegas untuk melarang umat Islam mengadakan perayaan pada hari Maulidur Rasul dan hari Israk Mikraj. Semua ini dianggap oleh puak Wahabi sebagai BIDAAH dan perlu dihapus kerana tidak pernah diamalkan oleh nabi sendiri.  Inikah JIWA dan IMAN seorang umat Islam?

Jesteru itu, marilah kita sama-sama berlapang DADA dan membuka MINDA untuk menghayati apakah hikmah yang tersirat dan tersurat dalam kita merayakan sambutan Maulidur Rasul. Di antara hikmahnya ialah :

1.   Nilai-Nilai Murni

    Keunikan bangsa Arab dapat dilihat daripada sikap mereka yang amat menyanjungi karya-karya sastera khususnya syair-syair. Daya ingatan mereka yang kuat dalam menghafal syair-syair Arab serta mengingati susur galur keturunan dalam kabilah adalah kelebihan yang dimiliki. Tambahan lagi keberanian mereka telah terbukti melalui persengketaan antara kabilah sehingga membawa kepada peperangan dan pertumpahan darah.
    Sehinggalah kehadiran Rasulullah S.A.W dengan risalah Islam, nilai-nilai keberanian serta kekuatan mengingat ini diangkat menjadi salah satu sifat yang mulia dan dibersihkan daripada kekotoran kepada kemurnian dan kesucian jiwa. Jiwa-jiwa mereka telah disatukan malah gambaran kehidupan jahiliyah turut dikhabarkan oleh Allah S.W.T dengan firmanNya.

    “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam) maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga).”

    (Surah Ali-Imran : Ayat 103)

    Demikianlah Allah S.W.T menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan-Nya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayah-Nya. Maka lahirlah golongan huffaz yakni penghafaz-penghafaz al-Quran di kalangan mereka dan mereka adalah golongan yang diamanahkan untuk memelihara kesucian dan keharmonian kitab Allah S.W.T seperti mana para sahabatnya. Rasulullah S.A.W bersabda:

    “Orang-orang yang mulia di kalangan umatku ialah penghafaz al-Quran. “

    (Riwayat al-Tirmizi)

    Keberanian mereka disalurkan kepada jalan yang lebih baik iaitu dengan tertegaknya konsep jihad, iaitu mencurahkan daya dan tenaga kekuatan dalam usaha mencapai suatu matlamat atau cita-cita mulia dan ideal, iaitu matlamat dan cita-cita Islam serta mendapat keampunan Allah S.W.T, keredaan dan rahmat-Nya dengan mencakupi suatu usaha bersungguh-sungguh untuk mencapai satu-satu tujuan yang diingini atau mempertahankan sesuatu yang tidak diingini dengan pelbagai cara sama ada alat, ilmu pengetahuan dan sebagainya.
    Jika dahulu mereka berperang kerana ingin mempertahankan kabilah, sebaliknya konsep peperangan yang dididik oleh baginda telah diikuti oleh mereka untuk mempertahankan ajaran Islam daripada dicerobohi serta memastikan keamanan dan keadilan ditegakkan. Sejarah Islam mencatatkan ketika peperangan Yamamah. Tentera-tentera Islam yang ikut serta dalam peperangan ini, kebanyakan terdiri daripada para sahabat dan para panghafal al-Quran. Dalam peperangan ini telah gugur 70 orang penghafal al-Quran.
    Bahkan sebelum itu gugur hampir sebanyak itu juga penghafal al-Quran di mana Nabi pada suatu pertempuran di Bir Maunah berhampiran kota Madinah. Ini membuktikan kejayaan Rasulullah mengalihkan pandangan dan jiwa mereka kepada mempertahankan sesuatu yang hak dan menolak kebatilan. Malah, bangsa yang dahulunya tidak mendapat tempat dalam usaha peluasan empayar Persia dan Rom memberi kejutan yang besar dan menggugat golongan raja-raja dan pemerintah yang zalim terhadap rakyatnya ketika itu. Ini diakui oleh Maharaja Heracilus apabila menerima sepucuk surat dari Rasulullah agar beliau adil terhadap rakyat dan menerima Islam sebagai cara hidupnya

2.   Kesucian Bumi Mekah

    Kelahiran Rasulullah di bumi Mekah adalah satu nikmat dan rahmat Allah s.w.t. dalam menyucikan Kaabah daripada amalan penyembahan berhala. Kaabah yang terletak di tengah-tengah garis bumi seolah-olah seperti sebatang lilin yang diletakkan di tengah-tengah bilik dan cahayanya menerangi segenap penjuru bilik tersebut. Perpaduan begitulah diibaratkan kepada Rasulullah S.A.W, baginda adalah cahaya kebenaran yang menerangi segenap penjuru alam ini dengan kebenaran Islam melalui bimbingan al-Quran dan sunah dan meletakkan Kaabah kembali sebagai titik perpaduan umat untuk menyembah Allah yang satu.

3.   Nabi Akhir Zaman

    Allah S.W.T telah mengkhabarkan kepada para Nabi sebelumnya tentang kehadiran Nabi terakhir yang akan membawa mesej Islam kembali untuk umat akhir zaman. Nabi Musa dan Nabi Isa A.S adalah di antara nabi-nabi ulul azmi yang telah diberikan pengkhabaran tersebut. Perkara ini telah dijelaskan di dalam al-Quran:

    “Dan (ingatlah juga peristiwa) ketika Nabi Isa Ibni Mariam berkata: “Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku bernama: Ahmad.” Maka ketika dia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata: “Ini ialah sihir yang jelas nyata!”

    (Surah as-Saff : Ayat 6)

4.   Doa Nabi Ibrahim A.S

    Hikmah dan rahsia di sebalik kelahiran Rasulullah di bumi Mekah juga adalah kerana makbulnya doa Nabi Ibrahim A.S yang memohon agar keturunannya turut diberikan kepada mereka golongan nabi dan rasul. Permintaan ini telah dipenuhi-Nya dengan kelahiran nabi dari keturunan Ismail A.S.

    “Dan (ingatlah), ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa Kalimah (suruhan dan larangan), maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. (Setelah itu) Allah berfirman: Sesungguhnya Aku melantikmu menjadi Imam (Pemimpin ikutan) bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata: (Ya Tuhanku!) Jadikanlah juga (apalah jua kiranya) dari keturunanku (pemimpin-pemimpin ikutan). Allah berfirman: (Permohonanmu diterima, tetapi) janji-Ku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim.”

    (Surah al-Baqarah : Ayat 124)

Kesimpulan

Nabi Muhammad S.A.W telah disenaraikan sebagai tokoh paling berpengaruh dalam dunia di dalam buku "The Hundred"

Kelahiran dan kewafatan Rasulullah telah memberi kesan yang sangat besar ke atas perkembangan Islam. Baik Muslim dan bukan Islam turut mengakui ketokohan baginda dalam membimbing kehidupan manusia sebagaimana disebutkan oleh tokoh Barat Micheal H. Hart di dalam bukunya, “The Hundred” di mana Nabi Muhammad S.A.W disenaraikan di tempat PERTAMA tokoh yang paling berpengaruh di dunia seperti catatan berikut:  

    “Pemilihan Muhammad sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia mungkin akan mengejutkan para pembaca dan turut akan dipersoalkan, tetapi hanya beliau individu paling berpengaruh di dalam sejarah di kedua-dua bidang keagamaan dan duniawi. Kini selepas empat belas kurun, pengaruhnya masih dapat dirasai. “

    (The Hundred, New York: Hart Publishing Company, Inc., 1978, halaman 33.)

Malah pengkritik Islam, George Bernand Shaw mengatakan: “Saya telah mengkaji beliau, seorang tokoh yang hebat. Jauh sekali untuk mengatakan beliau seorang anti-Christ tetapi layak dipanggil penyelamat kemanusiaan (The Genuine of Islam). Sudah masa untuk kita berfikir sejenak, siapakah individu unggul sebagai ikutan dan contoh kehidupan. Beliau dikagumi oleh lawan dan dicintai oleh para sahabat. Kelahiran Rasulullah di bulan Rabiul Awal adalah MESEJ yang perlu diingati tidak sekadar sebagai bahan sejarah tetapi menjadi ikutan buat setiap insan.

    “Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia.”

    (Surah al-Qalam : Ayat 4)


Source = apanamadotcom.wordpress.com

Renungan Ketika Mendapati Musibah

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam


Jangan lupa membagikan artikel ini setelah membacanya
Hal-hal berikut bisa jadi bahan renungan ketika kita me
ndapati musibah
atau cobaan. Dan merenungkannya, musibah akan terobati, kita akan sabar
dan mengharap pahala dari sisi Allah.
1- Renungkanlah bahwa manusia dan hartanya semuanya milik Allah,
semuanya hanya titipan di sisi kita.
2- Setiap orang akan kembali pada Allah dan akan meninggalkan dunia.
3- Allah akan memberi yang semisal dan yang lebih baik bagi yang telah
hilang.
4- Ingatlah bahwa mengeluh dan menggerutu hanya menambah derita,
bukan menghilangkan musibah.
5- Jika mau bersabar dan yakin semuanya kembali pada Allah, maka itu
lebih besar pahalanya dibanding dengan tidak sabar.
6- Berkeluh kesah hanya membuat musuh kita senang dan membuat Allah
murka.
7- Sabar dan mengharap pahala itu lebih besar ganjarannya daripada
mengharap yang telah hilang itu kembali.
8- Jika kita ridho terhadap musibah, Allah pun senang dengan sikap kita.
Sebaliknya jika kita benci, Allah pun akan murka.
9- Ketahuilah bahwa Allah yang menurunkan musibah Maha Hakim dengan
hikmah yang ia beri, Penuh Rahmat dengan kasih sayang yang ia beri. Allah
tidaklah menimpakan cobaan untuk membinasakan hamba, bahkan untuk
menguji seberapa kuat imannya.
10- Musibah itu datang untuk menhindarkan diri kita dari penyakit jelek
yaitu ujub dan sombong.
11- Ingatlah bahwa mending merasakan pahit di dunia namun dapat
merasakan lezatnya kehidupan akhirat.


Source = www.facebook.com

Umat Islam Umat Terbaik Lagi Terpilih

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam


Kita patut bersyukur kerana menjadi umat Islam. Ini kerana muslim adalah semulia-mulia umat sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Quran yang bermaksud:

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik." - Surah Ali Imran: 110

Johor Darul Takzim bangkit

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam


Johor Bahru: Johor Darul Takzim kembali menemui sentuhan kemenangan selepas menang tipis 1-0 ke atas Perak yang hanya beraksi dengan sembilan pemain sepanjang babak kedua pada saingan Liga Super di Stadium Tan Sri Hassan Yunos, Larkin, malam tadi.

Ketua jurulatih, Fandi Ahmad yang kecewa dengan kekalahan 3-2 di tangan Pahang, Selasa lalu melakukan rombakan di benteng pertahanan dengan penampilan pertama Aidil Zafuan Abd Radzak dan Mohd Faizal Mansor dalam kesebelasan utama bergandingan dengan Muslim Ahmad dan Azmi Muslim bagi menguatkan posisi itu selain turut meletak Zamir Selamat mengemudi gawang gol.
Penguasaan awal tuan rumah bermula dengan percubaan terbaik kapten Safiq Rahim pada minit keenam apabila melambungkan bola dari luar kotak penalti namun sedikit tersasar dari pintu gol pelawat manakala tandukan Aidil Zafuan berpunca dari sepakan sudut selang empat minit kemudian sekadar melepasi palang gol.


Malang buat skuad kendalian Mohd Azraai Khor Abdullah apabila terpaksa beraksi dengan sembilan pemain selepas Khairi Kiman dan Md Hisyamudin Md Shaari dilayangkan kad merah pada minit ke-38 dan minit ke-44 selepas kedua-dua pemain itu mengutip dua kad kuning kerana mengasari Daniel Guiza dan Simone Del Nero.

Kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh skuad Harimau Selatan untuk merungkai jaringan sebaik babak kedua bermula apabila bola sepakan sudut Safiq pada minit ke-48 ditanduk kemas Aidil Zafuan untuk menewaskan penjaga gol, Mohd Farizal Marlias.

Skuad Seladang hampir menyamakan jaringan pada minit ke-53 selepas bola sepakan percuma Muhd Nazri Mohd Kamal ditanduk kemas pemain import, Rafael Souza Novais namun palang gol menjadi penghalang ketika Zamir sudah tertewas.

Bagaikan dahagakan jaringan, Fandi bertindak menajamkan barisan serangan apabila memasukkan Safee Sali dan mengeluarkan Azmi untuk mengubah formasi 3-4-3 namun masih gagal menambah gol tatkala skuad Seladang mengamal corak `berkampung' di kawasan sendiri sehingga tamat perlawanan.

Source

Johor rangka pelan induk tingkat kualiti sukan

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam

KERAJAAN Johor merangka Pelan Induk Hala Tuju Pembangunan Sukan sebagai langkah membudaya dan meningkatkan kualiti bidang sukan di negeri ini.
 
Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan Negeri, Jais Sarday berkata, pelan yang akan dilaksanakan sehingga tahun 2030 itu akan diumumkan Menteri Besar, Datuk Abdul Ghani Othman dalam masa terdekat dengan merangkumi pembangunan atlet dan prasarana sukan sekali gus memartabatkan sukan sebagai satu industri.
 
"Pelan ini turut dilihat sebagai usaha Johor dalam mempersiapkan atlet dan kemudahan sukan bagi penganjuran Sukan Malaysia (Sukma) pada tahun 2018. kemudahan sukan itu dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh lima tahun ini," katanya di Nusajaya, semalam.

Jais berkata, antara strategi yang digariskan dalam pelan terbabit adalah menaik taraf kawasan Larkin sebagai 'Larkin Arena' yang akan menjadi hab industri sukan.
 
Beliau berkata selain stadium sedia ada, kawasan itu kelak akan dilengkapi beberapa prasarana baharu dan akan muncul sebagai pusat penjualan peralatan sukan.

Katanya, bagi mencapai matlamat pembangunan sukan juga Perbadanan Stadium Negeri Johor akan menguruskan Stadium Larkin, Stadium Hoki Taman Daya, gelanggang tenis dan badminton di Taman Perling, di Johor Baharu serta Kompleks Stadium Perbandaran Kluang.
 
"Stadium Perbandaran Kluang kini sedang dalam proses untuk dilengkapi dengan padang sintetik khas. Selain daripada itu, perancangan turut dilakukan bagi membina sebuah kolam renang bertaraf olimpik, lapang sasar menembak serta padang serba guna di kawasan Skudai Kiri," katanya.
 
Sementara itu, dalam perkembangan lain, Jais yang juga Anggota Dewan Undangan Negeri Mahkota berkata pembangunan Iskandar Malaysia dan Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang (PIPC) dekat Kota Tinggi menyediakan banyak peluang pekerjaan khususnya buat golongan belia.
 
Beliau berkata, dianggarkan kira-kira 3,500 belia sudah mendapat peluang pekerjaan di Johor Premium Outlet, Taman Tema Keluarga Puteri Harbour dan Taman Tema Legoland Malaysia yang dibuka tahun lepas manakala 8,000 belia lagi bakal mendapat peluang sama di Pinewood Iskandar Malaysia Studios apabila ia beroperasi tahun ini.
 
PIPC apabila siap kelak pula katanya akan menyediakan kira-kira 40,000 pekerjaan kepada masyarakat dengan keutamaan diberikan kepada golongan muda. - Bernama

Source

Badminton: 6 pemain negara mara pusingan kedua Terbuka Korea

♠ Dihantar oleh Abdul Hafiz dalam

KUALA LUMPUR - Pemain nombor satu dunia Datuk Lee Chong Wei dan lima pemain negara yang lain meneruskan cabaran pada pusingan kedua Kejohanan Super Series Terbuka Korea selepas mencatatkan kemenangan ke atas lawan masing-masing pada pusingan awal di Seoul, semalam.

Chong Wei, yang merupakan juara bertahan, bagaimanapun diberikan tentangan  sengit oleh pemain muda China, Wang Zhengming sebelum mencatatkan kemenangan 17-21, 21-14 dan 21-16 dalam perlawanan yang berlangsung lebih sejam.

Pemain pelapis kebangsaan, Chong Wei Feng turut menempah tiket ke pusingan kedua selepas mengalahkan pemain dari Sweden, Henri Hurskainen 24-22 dan 21-16 dalam masa 40 minit.

Beregu utama lelaki negara, Koo Kien Kiat dan Tan Boon Heong yang diletakkan selaku pilihan kedua kejohanan turut mara selepas mudah menundukkan beregu tuan
rumah Kang Ji Wook dan Lee Sang Joon 21-13, 21-17.

Goh Wei Shem dan Lim Khim Wah meneruskan kecemerlangan beregu lelaki negara selepas mereka menewaskan seorang lagi pasangan tuan rumah, Cho Gun Woo dan Kim
Dae Eun dengan kemenangan 15-21, 21-13 dan 21-17.

Beregu pecahan, Gan Teik Chai dan Ong Soon Hock menundukkan Kim Jae Hwan dan Kim Jung Ho juga dari Korea dengan kemenangan 21-10 24-22.

Langkah cemerlang mereka diteruskan oleh beregu campuran utama negara, Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying yang mudah menewaskan pasangan Jerman, Oliver
Roth dan Johanna Goliszewski, 21-15 dan 21-12.

Nasib bagaimanapun tidak menyebelahi empat lagi pemain negara selepas mereka kalah pada pusingan pertama.

Liu Ying yang bergandingan bersama Lim Yin Loo dalam beregu wanita tunduk kepada wakil Indonesia, Aprilsasi Putri Lejarsar Variella dan Vita Marissa 9-21 dan 20-22.

Yin Loo yang beraksi bersama Ong Jian Guo dalam beregu campuran turut kecundang kepada gandingan dari England, Chris Adcock dan Gabrielle White, 18-21
dan 12-21.

Beregu lelaki negara, Mohd Zakry Abdul Latiff dan Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari yang kini bernaung di bawah Kelab Raket Kuala Lumpur (KLRC) turut tewas kepada pasangan dari Thailand, Patiphat Chalardchaleam dan Nipitphon Puangpuapech, 14-21 dan 18-21.

Hoon Thien How dan Tan Wee Kiong tewas 12-21, 22-20 dan 14-21 kepada pilihan keempat dari Jepun, Hiroyuki Endo dan Kenichi Hayakawa dalam acara beregu lelaki. - Bernama

Source